INSPECTIE/KEURING

Een efficiënte magazijninrichting zorgt voor een overzichtelijke organisatie van goederen binnen uw bedrijf.
Niet alleen wordt er door ons gekeken naar een juiste indeling van uw magazijn, maar ook zijn wij alert op veiligheid.
Veiligheid staat voorop op de werkvloer. Vaak wordt daar niet naar gekeken, een goede inspectie kan u echter veel ellende besparen.
Laat uw magazijn controleren op veiligheid en laat uw stellingen keuren.
Dit kan door een keuring uit te laten voeren conform de NEN-norm.
Wij kunnen dit ook voor u verzorgen.
Onze medewerkers zijn gecertificeerde keurmeesters.

keuring magazijnstellingen
aanrijdbeveiliging magazijnstelling
aanrijdbeveiliging

INSPECTIE/KEURING VAN MAGAZIJNSTELLINGEN

EUROPESE NORMEN TER BEOORDELING VAN MAGAZIJNSTELLINGEN

keuring nen

Europese normen ter beoordeling van magazijnstellingen.

Europese normen die in de Nederlandse normen zijn opgenomen worden aangeduid als NEN-EN. magazijnstellingen van Ommen Magazijninrichting

Er is een aanvulling gemaakt op bestaande normen, regels en wetgeving.

Iedere lidstaat mag hier zelf een besluit over nemen.

Het is in deze belangrijk de gebruikers en leveranciers op hun verantwoordelijkheden te wijzen door:   

• Veiligheid te verbeteren op de werkplek met magazijnstellingen

• Foutief gebruik te minimaliseren

• Aanrijdingen van magazijnstellingen te verkleinen

• Bij te dragen bij een meningsverschil of juridisch geding over het geleverde product