Moet een stelling gekeurd worden?

Veel mensen vragen zich af of een stelling gekeurd moet worden. Dat is zeker het geval. Het is immers van groot belang dat ze veilig zijn. Als er iets mis gaat met een stelling kan dit namelijk leiden tot ongelukken of grote gevolgen. En wanneer stellingen niet gekeurd worden, weet u ook niet of ze iets mankeren. Onze Europese wet- en regelgeving heeft daarom besloten dat magazijnstellingen eens in de zoveel tijd gekeurd moeten worden.

Naast de magazijnstelling zelf, is ook de omgeving waarin de stelling staat van belang. Er moet bijvoorbeeld genoeg ruimte rond de stelling zijn en bovendien mogen ze niet te zwaar beladen zijn.

BEL ONS